RYSZARDY i INNI - o zespołach muzycznych lat 60 w Krakowie
http://www.ryszardy.pl
HOME Mapa Co nowego Ryszardy 2009 Universal MG Brzaski NSM Kronika Składy Galeria Film
Lata 60 Lata 70 Ciekawe Audio Artykuly Linki IFK Księga Dzięki Indeks
 

PODZIĘKOWANIA


     Materiał na stronie - oprócz własnych zbiorów - w dużej mierze pochodzi od przyjaciół współpracujących ze mną przy jej budowie.     Bez ich pomocy trudno było by osiągnć zamierzony cel. Z tego względu podziękowania ślę niżej wymienionym:

     Administratorowi serwera TITAN Łukaszowi Sikorze za udostępnienie miejsca na stronę, Leszkowi Trojanowskiemu za obszerne materiały zdjęciowe z wczesnych lat 60' o zespołach Ametysty i Biała Gwiazda, Krzysztofowi Partyce za informacje i dokumentację o zespole Ametysty,
Wacław Kraszewski
Wacławowi Kraszewskiemu za mat. zdjęciowy i świetny materiał biograficzny o zespole Biała Gwiazda,
Ryszard Wilk
Antoniemu Krupie za obszerne materiały zdjęciowe dotyczące zespołów Jazz Band Ball, 5+ i The Lessers wraz ze skróconą historię tych zespołów, Ryśkowi Wilkowi z Kanady za zdjęcie zespolu Pięciu Z Nad Wisły i materiał z Toronto Shadows Club oraz inne materiały.. jak też duże wsparcie duchowe i materiałowe w tematyce The Shadows, których wartość dla mnie jest bezcenna, Ryszardowi Stadnikowi za mat. zdjęciowy zespołu Szwagry i Jupitery,
Krystyna Downar
Krystynie Downar za wielkie zaangażowanie w propagowanie śpiewu i muzyki lat 50/60, organizacją i popularyzacją wspaniałych konkursów wokalno-muzycznych dla młodzieży szkolnej oraz dokonanie rzeczy niemożliwych - pozyskaniu materiałów archiwalnych z tamtego okresu, historyczną weryfikację istniejących materiałów - mrówczą pracę dla realizacji tych, szlachetnych celów, Sławkowi Butenko za mat. dot. zespołu Ametysty, Annie Matlach Górnisiewicz za mat. dot. zespołu Bezimienni, Zbyszkowi Szczepanowskiemu za materiały o zespole Czarne Diamenty, Popioły jak też duże, osobiste zaangażowanie, Wiesiowi Kuśnierzowi z Melbourne za zdjęcia zespołu Czarne Diamenty, Joli Kwiecień-Wcisło(Doniec), Asi Przybylskiej(Makiej), Stefanowi Rzytkiemu i Ryśkowi Jakubowskiemu z Bartlett - za zdjęcia i materiały o zespole Ryszardy, Jurkowi Kokoszy za materiały zdjęciowe i informacje o zespole muzycznym Big5, Jurkowi Szwejkowskiemu za osobiste zaangażowanie, współpracę i zdjęcia oraz Radkowi Ratyńskiemu za zdjęcia i notatki z czasopism do fotogalerii Ryszardy , Zdzisławowi Gogulskiemu, za dostarczenie danych o zespole Zefiry. Gienkowi Górskiemu za dostarczenie z gitariady zdjęć zespołu Nikt Nic Nie Wie. Adamowi Porębie, za mat. zdjęciowe zespołu Ab Ovo, Bogdanowi Dijukowi za materiały zdjęciowe i informacje n/t zespołów Hrabiowie, Ab Ovo, Górale i Szwagry , wraz z nagraniami dźwiękowymi, Andrzejowi Icha za dane i mat. zdjęiowe dot. zespołu Kon-Tiki oraz wieczorne poGGawędki n/t lat '60 w Krakowie... Ryszardowi Murakowi z N.Y. za materiały dot. zespołu Ryszardy , Andrzejowi Jarkowi z Lublina za materiały dot. zespołu Nieznani, Wiesławowi Karkoszce za zdjęcia i mat. dot. zespołu Huragany, Jerzemu Garncarczykowi z Kanady za zdjęcia i mat. dot. zespołu Grodzianie, Jóefowi Majowi za zdjęcia i mat. dot. zespołu Rafy, Romanowi Haniszowi za mat. dot. zespołu Rywale, Krzysztofowi Brzegowemu za mat. dot. zespołu Żaczki, Romanowi Antkowiakowi za mat. dot. zespołu Kix, Andrzejowi Robakowi za mat. dot. zespołu Bratki, Romkowi Kapelanowi za mat. o zespole Błękitni i o zespole Szafiry, Krzysiowi Siatce za mat. zdjęciowy o zespole Trops, Adamowi Kowalczykowi za mat. zdjęciowy o zespole My od Krakowa, Banici , Błękitni wraz z informacjami o nich i osobiste zaangażowanie jak też za kontakty z muzykami, Januszowi Satale za mat. zdjęciowy o zespole Elfy, Termitiery, Jerzemu Grzeszczukowi za mat. zdjęciowy o zespole Fantom, Kazimierzowi Bocheńskiemu za mat. zdjęciowy o zespole Szwagry (II) i materiał o zespole ElektroStons, Jankowi Kalecie za mat. o zespole Bardowie, Ad Libitum, Donaldy, Tip Top, Cracovia 65, Heralds i wielu innych oraz przekazanie szczegółowych informacji dot. wielu zespołów, Januszowi Schilbachowi za mat. o zespole Donaldy, Jerzemu Cichockiemu za mat. o zespole Wulkany, Adamowi Haraczowi za mat. o zespole Signum, Jerzemu Fasińskiemu za mat. o zespole Wawele, Czarne Perły, Duchy, Andrzejowi Boguni za mat. o zespole Kwaśne Mleko, Trefle, Jackowi Mastykarzowi za mat. o zespole Krak-5, Leszkowi Palca za mat. o zespole Wawele, Krzysztofowi Marjańskiemu i Andrzejowi Mierzwie za mat. o zespole Złote Struny, Krysi Święcickiej-Wójcik za mat. o zespole Zdrój Jana, Wiesławowi Szerli za wspomnienie w zespole Zdrój Jana, i za materiał dźwiękowy oraz Jerzemu Kołaczowi i Grzegorzowi Jędrzejowskiemu za mat. dotyczący historii tego zespołu, Jackowi Biegusowi i Markowi Biegusowi za mat. zdjęciowy o zespole Zdrój Jana, Janie i Jackowi Romiszewskim z Kaliforni za mat.zdjęciowe zespołu Inni, Grupa Karboxydowa, Szwagry , Eli Łuckoś Krawczyk) - za info i mat. zdjęciowy zespołu Szymony.
   Felkowi Naglickiemu za zmobilizowanie mnie do uporządkowania informacji na stronie wraz z sugestiami, które w większości zostały wykorzystane - w celu zwiększenia czytelności strony, a także za udostępnienie materiałów o zespołach Safe, F.I. Safe, N.N. Station, Galaxy i Pacific z bardzo ładnie przedstawioną chronologią.

Krystyna Downar
Joli Brożek - za udostępnienie materiału zdjęciowego i pozwolenie publikacji zdjęć Józefa Brożka , Józefowi Brożkowi i Stanisławowi Gawlińskiemu - fotoreporterom tygodnika Głos Nowej Huty za pracę - dzięki której zachowało
Józef Brożek Stanisław Gawliński Władysław Rospondek Władysław Rospondek Andrzej Wróbel
się najwięcej materiałów zdjęciowych wykorzystanych na stronie jak też Andrzejowi Wróblowi za sesje zdjęciowe poźniejszych składów Czarnych Diamentów (Białej Gwiazdy), Władysławowi Rospondkowi za materiał zdjęciowy z lat 60' do artykułu Stanisława Florka o   historii kultury      w Nowej Hucie,

Staszkowi Alker'owi z Norymbergii za zdjęcia kolejnych przekształceń zespołu Czarne Diamenty , Zbyszkowi Dobrzyńskiemu z Turoszowa za archiwalia z ogólnopolskiego festiwalu zespołów w Płocku, Ryszardowi Promińskiemu z Wiednia za zaoferowaną pomoc techniczną w zakresie materiału zdjęciowego, Jerzemu Mondrzykowi z Wiednia za osobiste zaangażowanie i mat.dotyczące grupy Bezdomni i Wiślanie , Gieniowi Grzesiakowi również za mat.dotyczące tych zespołów, Junuszowi Gajcowi za informacje o zespole Biała Gwiazda oraz dokumentację zdjęciową i informacje o zespole Czarne Koty, Czarty, Andrzejowi Kadłuczce za znakomitą dokumentację zdjęciową zespołu Telstar , Zbyszkowi Balickiemu z Australii za dane zespołów Wander BOYS , Blue Seven Group, Modern Jazz Quintet , NOT , Sekstet krakowski , Gustaw Combo , Como Quartet , Coris Show , The Clan i większości zespołów estrady krakowskiej, Aleksandrowi Glikowi za częste konsultacje, zdjęcia i informacje o zespołach Zefiry , Duchy, Piasty , Wawelskie Smoki , Andrzejowi Lorenzowi za zdjęcia i informacje o zespołach Piasty , Mini Max, Wawele , Jackowi Kaflowi z Chicago za zdjęcia zespołu Czarne Perły , Krzysztofowi Dziarnowskiemu ze Szczecina za materiały zespołu Kon-Tiki ze Szczecina, Jerzemu Rożkowi za zdjęcie zespołu Biało Czarni , Wiktorianie i informacje o tych zespołach, Bogusławowi Dmochowskiemu za zdjęcia zespołu Wawele , Rytmy i informacje o tych zespołach, Rafałowi Marchewczykowi za informacje o zespołach Rafały , Haki , Benedyktowi Radeckiemu za zdjęcia Dżamble , The Lessers , Wawelskie Smoki , Leszkowi Podstawce z New Jersey za zdjęcia i materiał o zespołach Rubiny , Quiz Combo , Nie To Co My , Telex Team , System, Marianowi Pawlikowi za zdjęcia zespołu Dżamble , The Lessers , Andrzejowi Dutkiewiczowi za zdjęcia zespołu Como Quintet , Quiz Combo , Januszowi Langenfeldowi za materiał o zespole Nasz Zwariowany Świat , Krystianowi Brodackiemu za materiał o początkach jazzu w Krakowie, Stanisławowi Florkowi za materiał o początkach jazzu i początkach kabaretów w Nowej Hucie, Przemysławowi Gwoździowskiemu za materiał o początkach jazzu w Nowej Hucie i materiał zdjęciowy, Adamowi Ślazykowi za materiał o zespole Kuzyni , Zofii Pilarz za materiał zdjęciowy o kabaretach lat 60 Pierwsze kabarety , Grażynie Francuz-Ornat za materiał zdjęciowy do zespołu Błękitni , Marii Szmid za materiał zdjęciowy zespołu Ryszardy , Antoniemu Czapkiewiczowi za materiał zdjęciowy zespołu Rytm , Lesławowi Leonardowi Kanikowi z USA za materiał zdjęciowy o zespołach Estrady Krakowskiej i nie tylko.. , Adamowi Gaworowi za materiał o zespole muzycznym Wandera (Polfa) - Big Beat Six , Strych , Beduino , Olimpijka , Jerzemu Morańskiemu (Giga) za materiał o zespołach College Dixieland Band , Wiesław Schoenborn Quintet , George's Quartet and Eva, Wojtkowi Stępniowskiemu (Wowo) za uzupełnienie materiału o zespołach Nie To Co My , Rytmy i materiał o zespole Takt oraz wykonanie korekt graficznych wielu zdjęć, Tadeuszowi Gogoszowi z Norwegii za informacje i sprostowania, Krystynie Walczak z Barcelony za sprostowania w materiale o   historii kultury w Nowej Hucie oraz materiał zdjęciowy z imprez kulturalnych, Zygmuntowi Zielińskiemu za materiały zespołu Szwagry Januszowi Cholewie za mrówczą pracę związaną z obróbką dżwiękową niektórych nagrań zespołu Błękitni, Czarne Diamenty, Telstar i zdecydowaną poprawę ich jakości,  Januszowi Nowotarskiemu za materiały zespołu Playing Family Józefowi Czyżowi za uzupełnienia do zespołu Quiz Combo Piotrowi Niteckiemu za mat. o Historii jednej Piwnicy Marcie Kaweckiej(Garusińskiej) za mat. zdęciowy o zespole Biała Gwiazda Piotrowi Kosieradzkiemu za mat. o zespole Hazard 74 Romanowi Kapelanowi za kosmetyką nagrań ze strony Ryszardy-muzyka Janowi Hubrichowi za materiał zdjęciowy zespołu Hrabiowie i obszerną kronikę z lat 60/70,  Wandzi Cygan-Zuch z Wiednia za materiały o pierwszym kabarecie w NH Pierwsze Kabarety ,   Adamowi Ćwiklińskiemu z Warszawy za materiał dźwiękowy zespołu Szwagry , Januszowi Sadłowskiemu z Krakowa za materiał dźwiękowy zespołu Szwagry i Mieczysławowi Suderowi ze Skoczowa za materiał dźwiękowy zespołu Szwagry , Markowi Pawlakowi ze Szwecji za materiał o zespole Czarne Perły , Adamowi Gryczyńskiemu za materiał zdjęciowy do artykułu Czar urody i twórcza pasja - Carlotty Bologna , Joli Borusiewicz i Leszkowi Jarmule ze Szwecji za udostępnienie materiału z ich strony internetowej   www.jolaandles.se  , Juliuszowi Malikowi za materiał zdjęciowy o początkach jazzu w Nowej Hucie Żywisławowi Szczerbińskiemu za materiał zdjęciowy o początkach jazzu w Nowej Hucie   i oczywiście.. zespołowi gitarowemu The Shadows   za czystobrzmiącą, melodyjną i rytmiczną muzykę, która cały czas inspirowała nas do pracy.

    Szczególne dziękuję Jerzemu Ridanowi, który zrealizował w latach sześćdziesiątych film dokumentalny o zespołach i zabawach w Ognisku Młodych - klub Violinka, a którego fragmenty wykorzystane zostały na stronie.
         Jerzy Ridan - reżyser filmowy, producent. W latach sześćdziesiątych prowadził Amatorski Klub Filmowy NOWA HUTA w Ognisku Młodych. Na taśmie filmowej 16 mm realizował filmy dokumentalne i zapisy kronikarskie o Nowej Hucie (zarejestrował m.in. ujęcia filmowe o nowohuckich zespołach muzycznych). Pod koniec lat siedemdziesiątych ukończył Wydział Reżyserii Szkoły Filmowej w Łodzi. Zadebiutowal filmem fabularnym SONATA MARYMONCKA na podstawie opowiadania Marka Hłaski (1987 rok). Zrealizował kilkadziesiąt filmów dokumentalnych dla telewizji publicznej, w większości o Nowej Hucie. Od 2004 roku tworzy Nowohucką Kronikę Filmową, która wyświetlana jest w kinie Sfinks i na antenie Telewizji Kraków.
Jerzy Ridan
     Lata '60   ZDK w Krakowie - Nowej Hucie to czas nierozłącznie związany z osobą mgr Jana Żabickiego Stanisław Florek - kierownika ZDK - to również czas pani Marii Kwiecień - kierownika d/s artystycznych - zawsze bardzo zaangażowanej i dbającej o tych przy udziale których, realizowała wszystkie zadania programowe oraz Stanisława Florka , będącego przez wiele lat kierownikiem Jazz Klubu nowohuckiego, inicjatora wielu udanych przedsięwziął tak sceny muzycznej jak i kabaretowej, a w szczególności zainicjowania w latach '50 pierwszego zespoł jazzowego, koncertu i Jazz Klubu w Nowej Hucie a pożniej pierwszych kabaretów w których także jako wykonawca brał udział. Jemu też bardzo dziękuję za cykl artykułów opisujących historię kultury, kabaretów, jazzu w Nowej Hucie oraz zespołów, różnych dziedzin artystycznych.


Ryszardy-Kronika
 GÓRA

 
 
Copyright © R.Szczudłowski
2003 -
2024
Kraków