http://www.ryszardy.pl   Indeks   Lata 60   Kronika   Galeria   Składy   Artykuły   Ciekawe   Dzięki   Księga   Linki
 http://www.ryszardy.pl 

Podziękowania
Aktualny adres strony http://www.ryszardy.pl to:
http://www.ryszardy.pl klik
     Materiał na stronie - oprócz własnych zbiorów - w dużej mierze pochodzi od przyjaciół współpracuj±cych ze mn± przy jej budowie.     Bez ich pomocy trudno byłoby osi±gnć zamierzony cel. Z tego względu podziękowania ¶lę niżej wymienionym:

     Administratorowi serwera http://www.ryszardy.pl Łukaszowi Sikorze za udostępnienie miejsca na stronę, Leszkowi Trojanowskiemu za obszerne materiały zdjęciowe z wczesnych lat '60 o zespołach Ametysty i Biała Gwiazda, Krzysztofowi Partyce za informacje i dokumentację o zespole Ametysty,
Wacław Kraszewski
Wacławowi Kraszewskiemu za mat. zdjęciowy i ¶wietny materiał biograficzny o zespole Biała Gwiazda,
Ryszard Wilk
Antoniemu Krupie za obszerne materiały zdjęciowe dotycz±ce zespołów Jazz Band Ball, 5+ i The Lessers wraz ze skrócon± histori± tych zespołów, Ry¶kowi Wilkowi z Kanady za zdjęcie zespołu Pięciu znad Wisły i materiał z Toronto Shadows Club oraz inne materiały.. jak też duże wsparcie duchowe i materiałowe w tematyce The Shadows, których warto¶ć dla mnie jest bezcenna, Ryszardowi Stadnikowi za mat. zdjęciowy zespołu Szwagry i Jupitery,
Krystyna Downar
Krystynie Downar za wielkie zaangażowanie w propagowanie ¶piewu i muzyki lat 50/60, organizację i popularyzację wspaniałych konkursów wokalno-muzycznych dla młodzieży szkolnej oraz dokonanie rzeczy niemożliwych - pozyskaniu materiałów archiwalnych z tamtego okresu, historyczną weryfikację istniejących materiałów - mrówcz± pracę dla realizacji tych, szlachetnych celów, Sławkowi Butenko za mat. dot. zespołu Ametysty, Annie Górnisiewicz za mat. dot. zespołu Bezimienni, Zbyszkowi Szczepanowskiemu za materiały o zespole Czarne Diamenty, Popioły jak też duże osobiste zaangażowanie, Wiesiowi Kuśnierzowi z Melbourne za zdjęcia zespołu Czarne Diamenty, Joli Kwiecień-Wcisło(Doniec), Asi Przybylskiej(Makiej), Stefanowi Rzytkiemu i Ry¶kowi Jakubowskiemu z Bartlett - za zdjęcia i materiały o zespole Ryszardy, Jurkowi Kokoszy za materiały zdjęciowe i informacje o zespole muzycznym Big5, Jurkowi Szwejkowskiemu za osobiste zaangażowanie, współpracę i zdjęcia oraz Radkowi Ratyńskiemu za zdjęcia i notatki z czasopism do fotogalerii Ryszardy , Zdzisławowi Gogulskiemu, za dostarczenie danych o zespole Zefiry. Gienkowi Górskiemu za dostarczenie z gitariady zdjęć zespołu Nikt Nic Nie Wie. Adamowi Porębie, za mat. zdjęciowe zespołu Ab Ovo, Bogdanowi Dijukowi za materiały zdjęciowe i informacje n/t zespołów Hrabiowie, Ab Ovo, Górale i Szwagry , wraz z nagraniami dĽwiękowymi, Andrzejowi Icha za dane i mat. zdjęciowe dot. zespołu Kon-Tiki oraz wieczorne poGGawędki n/t lat '60 w Krakowie... Ryszardowi Murakowi z N.Y. za materiały dot. zespołu Ryszardy , Andrzejowi Jarkowi z Lublina za materiały dot. zespołu Nieznani, Wiesławowi Karkoszce za zdjęcia i mat. dot. zespołu Huragany, Jerzemu Garncarczykowi z Kanady za zdjęcia i mat. dot. zespołu Grodzianie, Józefowi Majowi za zdjęcia i mat. dot. zespołu Rafy, Romanowi Haniszowi za mat. dot. zespołu Rywale, Krzysztofowi Brzegowemu za mat. dot. zespołu Żaczki, Romanowi Antkowiakowi za mat. dot. zespołu Kix, Andrzejowi Robakowi za mat. dot. zespołu Bratki, Romkowi Kapelanowi za mat. o zespole Błękitni i o zespole Szafiry, Krzysiowi Siatce za mat. zdjęciowy o zespole Trops, Adamowi Kowalczykowi za mat. zdjęciowy o zespole My od Krakowa, Banici , Błękitni wraz z informacjami o nich i osobiste zaangażowanie jak też za kontakty z muzykami, Januszowi Satale za mat. zdjęciowy o zespole Elfy, Termitiery, Jerzemu Grzeszczukowi za mat. zdjęciowy o zespole Fantom, Kazimierzowi Bocheńskiemu za mat. zdjęciowy o zespole Szwagry (II) i materiał o zespole ElektroStons, Jankowi Kalecie za mat. o zespole Bardowie, Ad Libitum, Donaldy, Tip Top, Cracovia 65, Heralds i wielu innych oraz przekazanie szczegółowych informacji dot. wielu zespołów, Januszowi Schilbachowi za mat. o zespole Donaldy, Jerzemu Cichockiemu za mat. o zespole Wulkany, Adamowi Haraczowi za mat. o zespole Signum, Jerzemu Fasińskiemu za mat. o zespole Wawele, Czarne Perły, Duchy, Andrzejowi Boguni za mat. o zespole Kwa¶ne Mleko, Trefle, Jackowi Mastykarzowi za mat. o zespole Krak-5, Leszkowi Palca za mat. o zespole Wawele, Krzysztofowi Marjańskiemu i Andrzejowi Mierzwie za mat. o zespole Złote Struny, Krysi ¦więcickiej-Wójcik za mat. o zespole Zdrój Jana, i za materiał dĽwiękowy oraz Jerzemu Kołaczowi i Grzegorzowi Jędrzejowskiemu za mat. dotycz±cy historii tego zespołu, Jackowi Biegusowi i Markowi Biegusowi za mat. zdjęciowy o zespole Zdrój Jana, Janie i Jackowi Romiszewskim z Kaliforni za mat.zdjęciowe zespołu Inni, Grupa Karboxydowa, Szwagry , Eli Łucko¶(Krawczyk) - za info i mat. zdjęciowy zespołu Szymony.
   Felkowi Naglickiemu za zmobilizowanie mnie do uporz±dkowania informacji na stronie wraz z sugestiami, które w większo¶ci zostały wykorzystane - w celu zwiększenia czytelno¶ci strony,

Krystyna Downar
Joli Brożek - za udostępnienie materiału zdjęciowego i pozwolenie publikacji zdjęć Józefa Brożka , Józefowi Brożkowi i Stanisławowi Gawlińskiemu - fotoreporterom tygodnika Głos Nowej Huty za pracę - dzięki której zachowało
Józef Brożek Stanisław Gawliński Władysław Rospondek Władysław Rospondek Andrzej Wróbel
się najwięcej materiałów zdjęciowych wykorzystanych na stronie jak też Andrzejowi Wróblowi za sesje zdjęciowe poĽniejszych składów Czarnych Diamentów (Białej Gwiazdy), Władysławowi Rospondkowi za materiał zdjęciowy z lat 60' do artykułu Stanisława Florka o   historii kultury      w Nowej Hucie,

Staszkowi Alker'owi z Norymbergii za zdjęcia kolejnych przekształceń zespołu Czarne Diamenty , Zbyszkowi Dobrzyńskiemu z Turoszowa za archiwalia z ogólnopolskiego festiwalu zespołów w Płocku, Ryszardowi Promińskiemu z Wiednia za zaoferowan± pomoc techniczn± w zakresie materiału zdjęciowego, Jerzemu Mondrzykowi z Wiednia za osobiste zaangażowanie i mat.dotycz±ce grupy Bezdomni i Wi¶lanie , Gieniowi Grzesiakowi również za mat.dotycz±ce tych zespołów, Junuszowi Gajcowi za informacje o zespole Biał± Gwiazda oraz dokumentację zdjęciow± i informacje o zespole Czarne Koty, Czarty, Andrzejowi Kadłuczce za znakomit± dokumentację zdjęciow± zespołu Telstar , Zbyszkowi Balickiemu z Australii za dane zespołów Wander BOYS , Blue Seven Group, Modern Jazz Quintet , NOT , Sekstet krakowski , Gustaw Combo , Como Quartet , Coris Show , The Clan i większo¶ci zespołów estrady krakowskiej, Aleksandrowi Glikowi za częste konsultacje, zdjęcia i informacje o zespołach Zefiry , Duchy, Piasty , Wawelskie Smoki , Andrzejowi Lorenzowi za zdjęcia i informacje o zespołach Piasty , Mini Max, Wawele , Jackowi Kaflowi z Chicago za zdjęcia zespołu Czarne Perły , Krzysztofowi Dziarnowskiemu ze Szczecina za materiały zespołu Kon-Tiki ze Szczecina, Jerzemu Rożkowi za zdjęcie zespołu Biało Czarni , Wiktorianie i informacje o tych zespołach, Bogusławowi Dmochowskiemu za zdjęcia zespołu Wawele , Rytmy i informacje o tych zespołach, Rafałowi Marchewczykowi za informacje o zespołach Rafały , Haki , Benedyktowi Radeckiemu za zdjęcia Dżamble , The Lessers , Wawelskie Smoki , Leszkowi Podstawce z New Jersey za zdjęcia i materiał o zespołach Rubiny , Quiz Combo , Nie To Co My , Telex Team , System, Marianowi Pawlikowi za zdjęcia zespołu Dżamble , The Lessers , Andrzejowi Dutkiewiczowi za zdjęcia zespołu Como Quintet , Quiz Combo , Januszowi Langenfeldowi za materiał o zespole Nasz Zwariowany ¦wiat , Krystianowi Brodackiemu za materiał o pocz±tkach jazzu w Krakowie, Stanisławowi Florkowi za materiał o początkach jazzu i pocz±tkach kabaretów w Nowej Hucie, Przemysławowi GwoĽdziowskiemu za materiał o pocz±tkach jazzu w Nowej Hucie i materiał zdjęciowy, Adamowi ¦lazykowi za materiał o zespole Kuzyni , Zofii Pilarz za materiał zdjęciowy o kabaretach lat 60 Pierwsze kabarety , Grażynie Francuz-Ornat za materiał zdjęciowy do zespołu Błękitni , Marii Szmid za materiał zdjęciowy zespołu Ryszardy , Antoniemu Czapkiewiczowi za materiał zdjęciowy zespołu Rytm , Lesławowi Leonardowi Kanikowi z USA za materiał zdjęciowy o zespołach Estrady Krakowskiej i nie tylko.. , Adamowi Gaworowi za materiał o zespole muzycznym Wandera (Polfa) - Big Beat Six , Strych , Beduino , Olimpijka , Jerzemu Morańskiemu (Giga) za materiał o zespołach College Dixieland Band , Wiesław Schoenborn Quintet , George's Quartet and Eva, Wojtkowi Stępniowskiemu (Wowo) za uzupełnienie materiału o zespołach Nie To Co My , Rytmy i materiał o zespole Takt oraz wykonanie korekt graficznych wielu zdjęć, Tadeuszowi Gogoszowi z Norwegii za informacje i sprostowania, Krystynie Walczak z Barcelony za sprostowania w materiale o   historii kultury w Nowej Hucie oraz materiał zdjęciowy z imprez kulturalnych, Zygmuntowi Zielińskiemu za materiały zespołu Szwagry Januszowi Cholewie za mrówczą pracę związaną z obróbkę dżwiękow± niektórych nagrań zespołu Błękitni, Czarne Diamenty, Telstar i zdecydowan± poprawę ich jako¶ci,  Januszowi Nowotarskiemu za materiały zespołu Playing Family Józefowi Czyżowi za uzupełnienia do zespołu Quiz Combo Piotrowi Niteckiemu za mat. o Historii jednej Piwnicy Marcie Kaweckiej(Garusińskiej) za mat. zdjęciowy o zespole Biała Gwiazda Piotrowi Kosieradzkiemu za mat. o zespole Hazard 74 Romanowi Kapelanowi za kosmetykę nagrań ze strony Ryszardy-muzyka Janowi Hubrichowi za materiał zdjęciowy zespołu Hrabiowie i obszern± kronikę z lat 60/70,  Wandzi Cygan-Zuch z Wiednia za materiały o pierwszym kabarecie w NH Pierwsze Kabarety ,   Adamowi Ćwiklińskiemu z Warszawy za materiał dĽwiękowy zespołu Szwagry , Januszowi Sadłowskiemu z Krakowa za materiał dĽwiękowy zespołu Szwagry i Mieczysławowi Suderowi ze Skoczowa za materiał dĽwiękowy zespołu Szwagry , Markowi Pawlakowi ze Szwecji za materiał o zespole Czarne Perły , Adamowi Gryczyńskiemu za materiał zdjęciowy do artykułu Czar urody i twórcza pasja - Carlotty Bologna , Joli Borusiewicz i Leszkowi Jarmule ze Szwecji za udostępnienie materiału z ich strony internetowej   www.jolaandles.se  , Juliuszowi Malikowi za materiał zdjęciowy o początkach jazzu w Nowej Hucie Żywisławowi Szczerbińskiemu za materiał zdjęciowy o pocz±tkach jazzu w Nowej Hucie   i oczywi¶cie.. zespołowi gitarowemu The Shadows   za czystobrzmi±c±, melodyjn± i rytmiczn± muzykę, która cały czas inspirowała nas do pracy.

    Szczególne dziękuję Jerzemu Ridanowi, który zrealizował w latach sze¶ćdziesiątych film dokumentalny o zespołach i zabawach w Ognisku Młodych - klub Violinka, a którego fragmenty wykorzystane zostały na stronie.
         Jerzy Ridan - reżyser filmowy, producent. W latach sześćdziesi±tych prowadził Amatorski Klub Filmowy NOWA HUTA w Ognisku Młodych. Na ta¶mie filmowej 16 mm realizował filmy dokumentalne i zapisy kronikarskie o Nowej Hucie (zarejestrował m.in. ujęcia filmowe o nowohuckich zespołach muzycznych). Pod koniec lat siedemdziesiątych ukończył Wydział Reżyserii Szkoły Filmowej w Łodzi. Zadebiutował filmem fabularnym SONATA MARYMONCKA na podstawie opowiadania Marka Hłaski (1987 rok). Zrealizował kilkadziesiąt filmów dokumentalnych dla telewizji publicznej, w większo¶ci o Nowej Hucie. Od 2004 roku tworzy Nowohucką Kronikę Filmową, która wy¶wietlana jest w kinie Sfinks i na antenie Telewizji Kraków.
Jerzy Ridan
     Lata '60   ZDK w Krakowie - Nowej Hucie to czas nierozłącznie związany z osobą mgr Jana Żabickiego - kierownika ZDK - to również czas pani Marii Kwiecień - kierownika d/s artystycznych - zawsze bardzo zaangażowanej i dbającej o tych przy udziale których, realizowała wszystkie zadania programowe oraz Stanisława Florka , będącego przez wiele lat kierownikiem Jazz Klubu nowohuckiego, inicjatora wielu udanych przedsięwzięć tak sceny muzycznej jak i kabaretowej, a w szczególno¶ci zainicjowania w latach '50 pierwszego zespołu jazzowego, koncertu i Jazz Klubu w Nowej Hucie a poĽniej pierwszych kabaretów w których także jako wykonawca brał udział. Jemu też bardzo dziękuję za cykl artykułów opisujących historię kultury, kabaretów, jazzu w Nowej Hucie oraz zespołów, różnych dziedzin artystycznych.
 http://www.ryszardy.pl