RYSZARDY i INNI - o zespołach muzycznych lat 60 w Krakowie
https://ryszardy.pl

Zdjęcia z 50-lecia Straży Pożarnej w Nowej Hucie - impreza nad zalewem w NH z udziałem zespołu RYSZARDY
Fot. Justyna Sikora     
Strona   1  2 

U góry - jak przy pomocy nowoczesnego sprzętu nagłośnieniowego można spitolić brzmienie lat 60 - posłuchaj
Ryszardy-Kronika

Copyright © Szczudłowski
2003 - 2021 Kraków

Strona   1  2