http://www.ryszardy.pl 
SYSTEM - Rok 1972
Od lewej: Leszek Podstawka,   Jerzy Dħbrowski,