http://www.ryszardy.pl 
Kraków 05.10.2008
Urszula Wilk ,   Stanisław Sikora,   Małgorzata Kitner-Mondrzyk ,   Jerzy Mondrzyk ,   Justyna Sikora  
 
Kraków 05.10.2008
Stanisław Sikora,   Małgorzata Kitner-Mondrzyk ,   Jerzy Mondrzyk ,   Ryszard Szczudłowski ,   Justyna Sikora