http://www.ryszardy.pl 
Rok 2007- czerwiec
Od lewej: Andrzej Puszkarzewicz oraz   Lech Palca-Palczyński  - WAWELE  pierwszy wokalista zespołu i założyciel.