http://www.ryszardy.pl 
SYSTEM - Rok 1971
Powyżej: Palca Lesław Ścierański Krzysztof