https://ryszardy.pl 

Rok 1983 - Bruksela
Od lewej: Leszek Podstawka ,   Stefan Czyż,   Małgorzata Materna,   Maciej Rostkowski,   Tadeusz Orzeł ,