http://www.ryszardy.pl 
Rok 1976
Od lewej: Jan Cichy ,   Benedykt Radecki,   Jarosław Śmietana,   Władysław Sendecki