http://www.ryszardy.pl 

Rok 1969
Powyżej: Władysław Sendecki Jarosław Śmietana