http://www.ryszardy.pl 

Rok 1968
Od lewej: Radecki Benedykt ,   Wilczkiewicz Wiesław,   Pawlik Marian,   Koster Marian,   Ibek Andrzej