https://ryszardy.pl 

Rok 2004
Od lewej: Andrzej Keyha wręcza "platynową płytę", Krystynie Święcickiej-Wójcik