http://www.ryszardy.pl 

Rok 1965 13 maja.
Występ z okazji Dni Młodości nad zalewem w Nowej Hucie. Powyżej od lewej: R.Szczudłowski,   J.Konieczny.  S.Rzytki.   R.Binias.