http://www.ryszardy.pl 

Rok 1968-maj Wystep zespołu muzycznego "Nikt nic nie wie" na balu maturalnym w Technikum Ekonomicznym.
Od lewej: Janusz Rachwaniec, Elżbieta Splet, Stanislaw Alker, Krystyna (żona Ryszarda Muraka), Technikum Ekonomiczne - Bal Maturalny
Fot.Jerzy Rzepa