https://ryszardy.pl 

Rok 1971 - Portoroza-Slovenija
Od lewej: Józef Podmokły,   Zbyszek Balicki,   Andrzej Dutkiewicz