http://www.ryszardy.pl 

Rok 1968
Od lewej: Jerzy Bezucha dr,   Marian Pawlik ,bg