http://www.ryszardy.pl 

Rok 1968
Od lewej: Zaucha Andrrzej ,   Pawlak Marek ,