http://www.ryszardy.pl 

Rok 1968
Od lewej: Benedykt Radecki ,   Jerzy Horwath,   Andrzej Zaucha ,   Marian Pawlik ,