http://www.ryszardy.pl 

Rok 1980
Powyżej: Benedykt Radecki Stefan Sendecki Andrzej Zaucha Marian Pawlik