http://www.ryszardy.pl 

Rok 1964
Od lewej: Sznyterman Roman ,   Błaszczyk Janusz,   Rożek Jerzy ,   Ciupek Marian ,