http://www.ryszardy.pl 

Zespó³ D¯AMBLE 1968
Od lewej: Marian Pawlik (gitara), Jerzy Horwath (piano), Benedykt Radecki (g.bas), Andrzej Zaucha (vocal)