http://www.ryszardy.pl 

Na zdjęciu od lewej:
Makiej Joanna, Budziaszek Jan, Szczudłowski Ryszard, Icha Andrzej, Naglicka-Kilarska Inez, Zieliński Jacek.