http://www.ryszardy.pl 

Dyplom z konkursu podpisany przez samego Gwoździowskiego Przemysława z Czerwono Czarnych.