http://www.ryszardy.pl 

Rok 1968.
Impreza z okazji 1-maja nad zalewem w Nowej Hucie. Powyżej od lewej:   Kościński Jerzy