http://www.ryszardy.pl 

Rok 1968.
Impreza z okazji 1-maja nad zalewem w Nowej Hucie. Powyżej od lewej: Kulis Zdzisław,  Olkuski Andrzej,  Rachwaniec Janusz,   Kościński Jerzy.   Kowalczyk Adam   Satała Janusz.