http://www.ryszardy.pl 

Rok 1967.
Klub Wersalik - Andrzejki - My od Krakowa. Powyżej od lewej: