http://www.ryszardy.pl 

Rok 1967 lato.
Zespół My od Krakowa. Powyżej od lewej: Kościński Jerzy,  Kulis Zdzisław,  Kowalczyk Adam,   Rachwaniec Janusz.