http://www.ryszardy.pl 

Rok 1966/67.
Zespół BANICI. Powyżej od lewej:    Henryk Michalski,  Jerzy Kościński,  Zdzisław Kulis.   .