https://ryszardy.pl 

Rok 1966/67.
Zespół BANICI. Powyżej od lewej: Adam Kowalczyk,  Zdzisław Kulis,