http://www.ryszardy.pl 

Rok 1965 maj.
Powyżej od lewej: Zdzisław Kulis,  Henryk Michalski,  Adam Kowalczyk,   Zbyszek Sałata.   Jerzy Kościński