https://ryszardy.pl 
Rok 2004 21 maja.
Spotkanie u mnie w domu. Powyżej od lewej: Jerzy Mondrzyk,  Gienek Grzesiak.