http://www.ryszardy.pl 
Rok 1967.
Powyżej od lewej: Andrzej Olkuski,  Janusz Satała,   Adam Kowalczyk.