http://www.ryszardy.pl 

Rok 1969
Zdjęcie zespołu Popioły.
Od lewej: Zbyszek Szczepanowski, Zenek Rybarczyk. Ryszard Olkuski, Andrzej Jarek.