http://www.ryszardy.pl 
Rok 1966.
Występ w THM w Nowej Hucie.
Powyżej od lewej: Zdzisław Kulis,   Adam Kowalczyk,   Jerzy Rojek,   Roman Kapelan.