http://www.ryszardy.pl 
Od lewej: Andrzej Siatka, Paweł Moszumański, Stanisław Dziewoński, Marek Calik, Krzysztof Siatka.