http://www.ryszardy.pl 

Rok - 1962 czerwiec - Barbakan - Finał Konkursu Zespołów Beatowych - pierwotnie miał się odbyć w Rotundzie
Na zdjęciu od lewej: na perkusji  Zdzisław Nazarko ,  gitara Wiesław Wilczkiewicz  i Tadeusz Gogosz