http://www.ryszardy.pl 
Rok 1968
Powyżej od lewej: Boba Jan,   Kwaśniewski Ryszard,   Antoni Krupa,   Czechowski Andrzej,  Lisiecki Teofil.   Kudyk Jan,  Czernicki Toni.