http://www.ryszardy.pl 

Rok 1966 maj.
Występ z okazji Dni Młodości, Dni Nowej Huty nad zalewem w Nowej Hucie. Od tyłu, powyżej od lewej: R.Szczudłowski,   K.Ratyński.   R.Binias,   J.Szwejkowski.