http://www.ryszardy.pl 

Rok 1970 Zespół Gustaw Combo.
Od lewej: Zbyszek Balicki, Gustaw Gabor, Gacek Marian, Kadłuczka Andrzej.