http://www.ryszardy.pl 

Rok 1966 maj.
Występ z okazji Dni Młodości, Dni Nowej Huty nad zalewem w Nowej Hucie. Powyżej od lewej: R.Murak,   J.Szwejkowski,  K.Ratyński.   R.Binias.