http://www.ryszardy.pl 

Rok 1967
Od lewej: Antoni Krupa lg, i Magdalena Godzic(Szutkowska)