http://www.ryszardy.pl 

Dom Kultury ZDK .
Na saksofonie altowym gra Staszek Wolsza a na akordeonie Wiesław Kowalski , ktory w ZDK prowadził zespół akordeonistow, a na prekusji gra Wiesław Kuśnierz.