http://www.ryszardy.pl 

Granie w kasynie milicyjnym na os. Zgody.
Na organach gra Adam Kozłowski , ostatni od lewej Wiesław Kuśnierz .