https://ryszardy.pl 

Granie w kasynie milicyjnym na Os.Zgody. Stoja od lewej: Jurek Flak -saxtenor, Staszek Karpierz - akordeon, Adam Królik -gitara i Wiesław Ku¶nierz na bebnach.