http://www.ryszardy.pl 

Rok 1965 13 maja.
Występ z okazji Dni Młodości nad zalewem w Nowej Hucie. Powyżej od lewej: G.Jakubowski,  A.Makiej,   R.Szczudłowski,   J.Konieczny.