http://www.ryszardy.pl 

Rok 1966
Od lewej: Antoni Krupa lg, Benek Radecki dr, Ryszard Kopciuch bg, Mazurkiewicz "Kot" Bogusław