http://www.ryszardy.pl 

Rok 1966 maj.
Występ z okazji Dni Młodości, Dni Nowej Huty nad zalewem w Nowej Hucie. Powyżej od lewej: J.Szwejkowski,  J.Makiej,  R.Binias,   K.Ratyński.  R.Murak.