http://www.ryszardy.pl 

Rok 1966
Wieczorek taneczny w Zespole Pieśni i Tańca. Powyżej od lewej: J.Szwejkowski,  R.Binias,  K.Ratyński,   R.Szczudłowski.