http://www.ryszardy.pl 

Rok 1964 grudzień
Sala kinowo-teatralna huty. Bal sportowca odbywający się zwykle pod koniec każdego roku.   Powyżej od lewej: R.Szczudłowski,  S.Florek   M.Jamrozy   J.Konieczny . Przy pianinie Andrzej Dutkiewicz.