http://www.ryszardy.pl 
Ryszardy w sali kinowo-teatralnej HiL - 19.09.1967     
Od lewej: Marek Pawlak-g, voc, Eugeniusz Górski-dr, Ryszard Murak-g, voc, Jerzy Szwejkowski-bg